Konsultacje aktów prawnych

Projekt dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego

Rodzaj dokumentu: Projekt dyrektywy
Termin Konsultacji: 11.02.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 11 lutego 2016 r.Powrót