Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Finanów
Zakres: CIT
Termin Konsultacji: 26.02.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 26 lutego 2015 r.Komentarze:

Powrót