Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Podatek CIT
Termin Konsultacji: 04.12.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 4 grudnia 2014 r.

Projektowane zmiany mają na celu określenie nowych wzorów formularzy umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków związanych z przekazywaniem przez podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych.Powrót