Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia organu podatkowego do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 19.05.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 19 maja 2016 r. do godziny 12:00.Powrót