Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 13.11.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 13 listopada 2015 r.Powrót