Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 20.03.2018

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: l.czucharski@pracodawcyrp.pl do dnia 20 marca 2018 r.Powrót