Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 20.11.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 20 listopada 2015 r.Powrót