Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 18.11.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 18 listopada 2015 r.Powrót