Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Procedura podatkowa
Termin Konsultacji: 12.01.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 12 stycznia 2015 r. do godz. 10.00Komentarze:

Powrót