Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Kaucja gwarancyjna
Termin Konsultacji: 18.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 18 maja 2015 r.Powrót