Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 08.08.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 8 sierpnia 2014 r.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).Powrót