Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Podatek VAT
Termin Konsultacji: 04.11.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 4 listopada 2014 r.

Potrzeba wydania rozporządzenia Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów delegacji ustawowej zawartej w art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Potrzeba wydania rozporządzenia podyktowana jest koniecznością implementacji do przepisów o podatku od towarów i usług zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r.Powrót