Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 14.04.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 14 kwietnia 2016 r.Powrót