Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 06.11.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 6 listopada 2015 r.Powrót