Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 18.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 18 maja 2015 r.

Projekt dotyczy ułatwień w wykonywaniu legalnej działalności gospodarczej polegających na uproszczeniu procedur administracyjnych związanych z produkcją piwa oraz obrotem i zużyciem alkoholu etylowego w stanie skażonym oraz ujawnienia przypadków nieudokumentowanego zniszczenia suszu tytoniowego i konieczności przeciwdziałania ww. nieprawidłowościom w obrocie suszem tytoniowym.Powrót