Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: CIT
Termin Konsultacji: 22.01.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 22 stycznia 2016 r.Powrót