Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 03.10.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 3 października 2016 r.Powrót