Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Urzędowe sprawdzenie
Termin Konsultacji: 27.08.6800

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 7 września 2015 r.

Projekt rozporządzenia zmianiającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia ma na celu objęcie spółek zagranicznych podejmujących działalność w zakresie zakładów wzajemnych urzędowym sprawdzeniem, które będzie przeprowadzane w siedzibie oddziału utworzonego przez te spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w miejscu przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji dotyczącej tej działalności przez ustanowionego przez te spółki przedstawiciela w miejscu, w którym znajdują się centralne maszyny służące do urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Doprecyzowanie brzmienia § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia w zakresie rozszerzenia katalogu miejsc, które winny podlegać urzędowemu sprawdzeniu, o miejsca związane z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet.Powrót