Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 24.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 24 sierpnia 2015 r.Powrót