Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 24.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Na dzień 1 października 2015 r. planowane jest wdrożenie tzw. modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych. Centralizacja stanowi element procesu reorganizacji i polega na przeniesieniu zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych pozostających dotychczas w kompetencji poszczególnych izb celnych i powierzeniu ich jednej izbie celnej. Całość zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych przejmie Izba Celna w Krakowie. W szczególności model centralizacji zakłada utworzenie tzw. Centrum Rozliczeń – podległej Dyrektorowi Izby Celnej w Krakowie ogólnopolskiej wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Służby Celnej, realizującej zadania z zakresu rozliczeń dokonywanych przez przedsiębiorców w ramach jednego okienka rozliczeniowego. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. poz. 423), które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, dostosowując je do rozwiązań prawnych i organizacyjnych wynikających z wdrożenia tzw. modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych.Powrót