Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Identyfikacja
Termin Konsultacji: 04.12.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 4 grudnia 2015 r.Powrót