Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Akcyza
Termin Konsultacji: 24.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie:
1. nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, które będą zawierały kod 2D. Kod ten ułatwi i usprawni weryfikację legalności produktu oraz autentyczności umieszczonej na nim banderoli.
2. modyfikacji w postaci dodatkowych nacięć na banderolach samoprzylepnych ułatwi uszkadzanie się banderol podczas otwarcia puszki, bowiem zdarzały się przypadki nie uszkadzania się banderol podczas otwierania puszki.
3. zmiany technicznej we wzorze wstępnego zapotrzebowania, która pomocna będzie przy elektronizacji procesu składania wstępnych zapotrzebowań.Powrót