Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres: Wyścigi konne
Termin Konsultacji: 28.08.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 28 sierpnia 2015 r.Powrót