Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 27.09.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 27 września 2017 r.Komentarze:

Powrót