Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z przeprowadzaniem badań ustawowych w jednostkach innych niż JZP

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 27.09.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 27 września 2017 r.Powrót