Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej

Rodzaj dokumentu: Projekt rozporządzenia
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 02.02.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 2 lutego 2017 r.Powrót