Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 21.12.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 21 grudnia 2016 r.Powrót