Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Rozwoju
Termin Konsultacji: 21.09.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 21 września 2016 r.Komentarze:

Powrót