Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 28.06.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 28 czerwca 2016 r.Komentarze:

Powrót