Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: Specjalny podatek węglowodorowy
Termin Konsultacji: 22.06.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 22 czerwca 2015 r.

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215), w której uregulowane zostało opodatkowanie wydobycia węglowodorów specjalnym podatkiem węglowodorowym, zaistniała konieczność przygotowania projektu rozporządzenia określającego wzory deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego. Do określenia wzorów miesięcznej oraz rocznej deklaracji podatkowej w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw finansów publicznych obliguje zapis art.18 ustawy.Powrót