Konsultacje aktów prawnych

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Rodzaj dokumentu: Rozporządzenie
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 09.12.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 9 grudnia 2016 r.Powrót