Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o Administracji Podatkowej

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Administracja podatkowa
Termin Konsultacji: 28.11.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 28 listopada 2014 r.

Upływ czasu, a także zmiany społeczno-gospodarcze, jakie się w tym czasie dokonały wskazują na potrzebę uchwalenia ustawy, która będzie zawierała regulacje w zakresie usprawnienia i poprawy funkcjonowania obecnej administracji podatkowej, stworzenia najlepszych warunków do realizacji podstawowego celu jakim jest zapewnienie prawidłowego wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych.Powrót