Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 21.10.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 21 października 2015 r.Powrót