Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 12.02.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 12 lutego 2016 r.Powrót