Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 20.06.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 20 czerwca 2017 r.Powrót