Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 18.11.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 18 listopada 2016 r.Powrót