Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 07.06.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 7 czerwca 2016 r.Komentarze:

Powrót