Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów (nowe brzmienie)

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Skarbu Państwa
Zakres: Poszukwianie, rozpoznawanie, wydobywanie i transportowanie węglowodorów
Termin Konsultacji: 04.05.2015

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 4 maja 2015 r.

Projektowana ustawa o zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów w zamierzeniu projektodawców ma być kolejnym krokiem - obok ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze - w kierunku ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie eksploatacji węglowodorów.Powrót