Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Rodzaj dokumentu: Ustawa
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w obszarze gier hazardowych
Termin Konsultacji: 26.06.2014

Uawgi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 26 czerwca 2014 r.

Ustawa Celem projektu jest wyraźne określenie możliwości prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych przez m.in. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również ograniczenie barier prowadzenia działalności przez podmioty spoza branży hazardowej, które dla realizacji celów społecznie użytecznych organizują loterie fantowe i grę bingo fantowe.Komentarze:

Powrót