Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 09.03.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 8 marca 2017 r.Powrót