Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 20.10.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 20 października 2016 r.Powrót