Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z projektem wykonawczym

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: Podatek dochodowy od osób fizycznych
Termin Konsultacji: 31.10.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 31 października 2014 r.

Projekt przewiduje rozwiązania, mające na celu poprawę sytuacji finansowej rodzin wychowujących dzieci, wpsarcie rodzin wielodzietnych, jak również zmniejszenie klina podatkowego dla osób o niskich zarobkach wychowujących dzieci poprzez zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi do wysokości nieprzekraczającej łącznie kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu.Komentarze:

Powrót