Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: PIT, CIT
Termin Konsultacji: 25.03.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 25 marca 2016 r.Powrót