Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Rozwoju
Termin Konsultacji: 02.02.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 2 lutego 2017 r.Powrót