Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy- Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentu: Ustawa
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: PIT / Ordynacja podatkowa
Termin Konsultacji: 09.07.2014

Uawgi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 9 lipca 2014 r.Komentarze:

Powrót