Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Rozwoju i Finansów
Termin Konsultacji: 14.07.2017

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 14 lipca 2017 r.Powrót