Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Zakres: VAT
Termin Konsultacji: 21.03.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 21 marca 2016 r.Powrót