Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 03.10.2016

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: m.korzeb@pracodawcyrp.pl do dnia 3 października 2016 r.Komentarze:

Powrót