Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Minister Finansów
Termin Konsultacji: 13.03.2018

Uwagi do projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: l.czucharski@pracodawcyrp.pl do dnia 13 marca 2018 r.Powrót