Konsultacje aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Prawo zamówień publicznych

Rodzaj dokumentu: Projekt ustawy
Wnioskodawca: Ministerstwo Finansów
Zakres: VAT, Prawo zamówień publicznych
Termin Konsultacji: 20.11.2014

Uwagi do Projektu prosimy przekazywać na adres e-mail: komitetpodatkowy@pracodawcyrp.pl do dnia 20 listopada 2014 r.Powrót